fbpx

𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉ Đ𝐄̀𝐍 𝐓𝐑𝐎̛̀𝐈 | 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 𝐋𝐀̂𝐌 - 𝐂𝐇𝐔̀𝐀 𝐇𝐎̣̂ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 - 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 LỄ GIỖ SƠ TỔ TRÚC LÂM | PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG | Lần thứ 715 ----- #chuahoquoc #thienvientruclam #phuquoc #thiendanghoi #phathoang #trannhantong #gioto

Tương truyền, bà thuộc dòng dõi vua chúa Cao Miên (Campuchia ngày nay), do bị lật đổ nên bà đã trốn sang đảo Phú Quốc để sống. Tại đây, bà thiết lập một đồng cỏ rộng lớn cho đàn trâu

Theo sử sách, sau khi lãnh đạo nghĩa quân đốt tàu Pháp trên vàm Nhật Tảo (Long An) năm 1861, cụ Nguyễn Trung Trực (1838-1868) cùng nghĩa quân rút về Kiên Giang xây dựng căn cứ mới. Rạng sáng 16.6.1868, ông

𝐂𝐨̂ đ𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀ đ𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐨̂ đ𝐨̛𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐬𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢! 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́! —— #phuquoc #sunset #time #foryou