fbpx

🏝 𝟒 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫: A must-visit due to the renowned beauty of the surrounding islands of Phú Quốc. 🎣 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐬𝐡 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐮𝐫: Specifically for groups and families passionate about fishing. No need to be a pro to conquer the gem-like

Mọi người hay nói nghề dịch vụ là nghề "làm dâu trăm họ". Thú thật, có những lúc mình chỉ muốn bỏ cuộc vì quá mệt. Tư vấn mãi chưa thấy chốt tour. Chốt tour rồi khi khách vui chơi