fbpx

Hoạt động đào tạo nội bộ

Để phục vụ khách tốt hơn, chúng tôi luôn chú tâm đến việc nâng cao chất lượng nhân sự. Việc nâng cao nhân lực mỗi thành viên, chính là nâng cao năng lực phục vụ của Phú Quốc Lux Travel.

Xin cảm ơn quý khách hành đã cho phép và công ty tự tin quý vị khách hàng sẽ tiếp tục cho phép chúng tôi phục vụ.

Phú Quốc Lux Travel luôn tri ân và sẽ hết lòng vì khách hàng.