fbpx

𝐃𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚̀ 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐂𝐚̣𝐧, đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐢𝐦 𝐆𝐢𝐚𝐨

Tương truyền, bà thuộc dòng dõi vua chúa Cao Miên (Campuchia ngày nay), do bị lật đổ nên bà đã trốn sang đảo Phú Quốc để sống. Tại đây, bà thiết lập một đồng cỏ rộng lớn cho đàn trâu mà bà mang theo, đồng thời tuyển mộ người đi khai khẩn đất đai để trồng trọt. Ngày nay, những cánh đồng trồng lúa ấy vẫn còn vết tích, mà dân địa phương gọi là đồng Bà. Trên đồng còn nhiều cột cây trai, vết tích của những chuồng trâu thuở nọ. Dọc theo sông Cửa Cạn còn một vũng nước sâu gọi là búng Dinh Bà. Cũng theo lời kể, thì đây là nơi bà lập dinh trại ngày xưa.

Có thuyết nói bà chết ở Cửa Cạn (Phú Quốc), sau đó vua Cao Miên cho đem hài cốt về cố quốc. Một thuyết khác lại cho rằng bà chết ở đảo Phú Dự (Koh Thmey). Lại có thuyết nữa cho rằng, khi dòng họ bà khôi phục lại đế nghiệp, bà trở về Cao Miên.

Người dân Phú Quốc rất tôn kính bà, coi bà như người tiên phong khai phá đảo, tôn bà là Thủy Long Thánh Mẫu. Hằng năm, dân chúng tổ chức lễ cúng tế bà vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Hiện nay, tại đảo Phú Quốc có hai ngôi đền lớn thờ bà, một ở Cửa Cạn, gọi là Dinh Bà Trong, một ở Dương Đông, gọi là Dinh Bà Ngoài.

Tại dinh bà Thủy Long Thánh Mẫu Cửa cạn, mặc dù cặp mé biển nhưng trước Dinh lại có ao nước trồng sen nở hoa rực rỡ cùng nhiều loài cá nước ngọt sinh sống.
——
#phuquoc #cuacan #dinhba #thuylongthanhmau