fbpx

𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉ Đ𝐄̀𝐍 𝐓𝐑𝐎̛̀𝐈 | 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 𝐋𝐀̂𝐌 – 𝐂𝐇𝐔̀𝐀 𝐇𝐎̣̂ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 – 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂

𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀̉ Đ𝐄̀𝐍 𝐓𝐑𝐎̛̀𝐈 | 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐇𝐎̣̂𝐈
𝐓𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 𝐋𝐀̂𝐌 – 𝐂𝐇𝐔̀𝐀 𝐇𝐎̣̂ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 – 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂

LỄ GIỖ SƠ TỔ TRÚC LÂM | PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG | Lần thứ 715
—–
#chuahoquoc #thienvientruclam #phuquoc #thiendanghoi #phathoang #trannhantong #gioto #highlight