fbpx

Hạnh phúc không ở đâu ngoài kia, không rớt lại quá khứ mà cũng chẳng chờ đợi ở tương lai

Hạnh phúc là ngay phút giây này, trái tim thật sự bao dung, tấm lòng thực sự rộng mở. Ta chọn hạnh phúc! Ta chọn là người quyết định cuộc sống này, niềm vui này.
[Credit: GaeHuy Photo]
—————
𝗣𝗛𝗨 𝗤𝗨𝗢𝗖 𝗟𝗨𝗫 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟- 𝑫𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 đ𝒊̣𝒂
|Đ𝕚̣𝕒 𝕔𝕙𝕚̉: 06 Chu Văn An, Dương Đông, Phú Quốc
|𝕊Đ𝕋: 0817 06 00 66

|𝕎𝕖𝕓𝕤𝕚𝕥𝕖: www.phuquoclux.com

|𝔼𝕞𝕒𝕚𝕝: info@phuquoclux.com